I Komunia Święta

“Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.”

Ps 23:4

Zapisy

Zapisy osobiście u księdza proboszcza od 1 czerwca do 15 września każdego roku. 

Przygotowania oraz sakrament I Komunii Świętej są organizowane dla członków naszej parafii oraz osób, które otrzymają zgodę od księdza proboszcza parafii do której należą. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Zostań parafianinem.

I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla Parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.

Przygotowanie do sakramentu

Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.

Ważną rolę w tym wydarzeniu pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu.

Temu wszystkiemu mają służyć między innymi regularne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia.

Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła.

Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.