Intencje mszalne

“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”

Jozue 24:15

Zamawianie intencji mszalnych

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna” – Katechizm Kościoła Katolickiego.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Najczęściej zadawane pytania

W jakich intencjach można zamawiać msze święte?

Mszę św. można zamówić w każdej godziwej intencji.

Na przykład:

 • Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
 • Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 • w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 • w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • Msza św. błagalna o nawrócenie z nałogu, o uzdrowienie z ciężkiej chorob, nawrócenie i przemianę życia
 • Msza św. przebłagalna o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
 • Msza św. wynagradzająca…
 • Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…
 • Msza św. o uzdrowienie relacji w rodzinie, Boże błogosławieństwo i pokój…
 • Msza św. o nawrócenie i dobrą spowiedź
 • Msza św. o pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu, szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka, Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy, powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczęśliwą operację i zdrowie dla…, dobry wybór drogi życiowej, za zmarłego…, za zmarłych z rodziny…, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Chwalebny jest zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłych w 30 dzień po śmierci, rocznicowych oraz „na pamiątkę urodzin”.

Jakie są rodzaje intencji mszalnych?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

 • indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.
 • gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni
 • bezdatowa – bez wskazania konkretnej daty. Odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie przez jednego z księży pracujących w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Gdzie zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne można zamówić telefonicznie dzwoniąc w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej lub bezpośrednio u księdza po każdej Mszy świętej.