Ostatnie pożegnanie śp. dr Andrzeja Maczka

Ostatnie pożegnanie śp. dr Andrzeja Maczka odbędzie się 12 września 2023 roku o godz. 11:00 w Polskim Kościele w Sheffield

Memoriał żałobny

Pragniemy poinformować, że Msza św. żałobna w intencji Śp. Andrzeja Maczka odbędzie się w naszej Parafii 12 września 2023 o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Sheffield.

Uroczystości będą miały charakter państwowy z szeregiem zaproszonych gości z wielu krajów, korpusem dyplomatycznym również z Polski.

Zgodnie z wolą zmarłego Śp. prof. Andrzeja Maczka oraz Rodziny, zamiast kwiatów wszystkie ofiary/donations zebrane podczas Mszy żałobnej zostaną przekazane na utrzymanie i rozwój Polskiej Wspólnoty Polonii, wszystkich grup polonijnych w Parafii oraz nowego Ośrodka Parafialnego
i pierwszego w historii Parafii Sheffield budynku Kościoła.

Rodzina składa wszystkim zaproszonym Gościom, Parafianom i polonii wyrazy szacunku i podziękowania.

Dr Andrzej Maczek walczył o pamięć swojego ojca

Syn generała Stanisława Maczka, dowódcy 1. Dywizji Pancernej podczas II wojny światowej wiele lat poświęcił na dbanie o pamięć o swoim ojcu i jego żołnierzach. Nawet pomimo zaawansowanego wieku regularnie pojawiał się na uroczystościach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Belgii. Jak sam mówił, „historia jego i jego żołnierzy to nasz skarb narodowy”.

Mieszkał na stałe w Sheffield w Wielkiej Brytanii

Gen. Stanisław MAczek

Generał Stanisław Maczek urodził się 31 marca 1892 roku w Szczercu pod Lwowem. Maturę zdał w Drohobyczu, a następnie studiował filozofię we Lwowie. Po wybuchu I wojny światowej został wcielony do armii austro-węgierskiej. W listopadzie 1918 roku zgłosił się do tworzonego Wojska Polskiego, w którym służył do 1945 roku. Jesienią 1938 roku objął dowództwo 10. Brygady Kawalerii, pierwszej jednostki zmotoryzowanej w Wojsku Polskim.

Po bohaterskich walkach we wrześniu 1939 roku ówczesny pułkownik Maczek wraz ze swoimi żołnierzami przekroczył granicę Węgier. Następnie wraz z nimi przedarł się do Francji, gdzie w uznaniu swoich zasług został mianowany generałem. W czerwcu 1940 roku dowodził podczas kampanii francuskiej swoją brygadą.

Po zakończeniu walk przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie ponownie odtworzył swoją dawną jednostkę, która w lutym 1942 roku została przemianowana na 1. Polską Dywizję Pancerną. Dywizja brała udział od sierpnia 1944 roku w walkach w Normandii, zapisując chlubna kartę w bitwie pod Falaise, wyzwalając a następnie m.in. Abbeville, St. Omer we Francji, a w Belgii Ypres, Roeselare, Tielt i Gandawę.

We wrześniu 1944 roku 1. Polska Dywizja Pancerna przekroczyła granice Holandii, wyzwalając kolejno m.in. Axel, Hulst, Baarle-Nassau, Bredę, Oosterhout, Moerdijk, Emmen. Swój szlak bojowy 1. PDP zakończyła zdobyciem niemieckiej bazy w Wilhelmshaven. Po zakończeniu wojny generał Maczek nie wrócił do Polski, zamieszkał w Edynburgu, gdzie zmarł w 1994 roku. Leży pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie, w Holandii.

Opublikuj ten post w sieciach społecznościowych

Więcej wiadomości

Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall

8 czerwca 2024, po raz siedemnasty, w Laxton Hall, odbędzie się Wesoły Dzień Polskiego Dziecka organizowany przez Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii.