Parafia

“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”

Jozue 24:15

Proboszcz

Proboszcz

Rada duszpasterska

Rada duszpasterska

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe