Wspólnota Światło Chrystusa

O nas

Jest rok 2016, Sheffield, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej.

Duch Święty wieje skąd chce i dokąd chce… i właśnie zerwał się lekki zefirek.

Przywiał On parę osób do Sheffield, a jednocześnie pobudził serca tych, którzy tam już mieszkali. I tak oto zaczęliśmy się spotykać wielbiąc Boga, wspólnie modląc się i czytając Jego Słowo. Jednocześnie, odpowiadając na wezwanie Ducha Świętego, rozważaliśmy w sercach do czego Bóg nas powołuje.

I tak oto po kilku miesiącach dostaliśmy Słowo, a nawet kilka Słów, które są Bożą obietnicą, Jego zaproszeniem dla nas do posługi we Wspólnocie dla dobra ludzi, na Bożą chwałę. Otrzymując tak spójne i jednoznaczne Słowa od naszego Pana, nasza wspólnota przyjęła nazwę Światło Chrystusa.

Nasze powołanie

  • Być świadkami Bożej miłości i miłosierdzia, czyli zaświadczać jaki jest Bóg
  • Być światłem Chrystusa we wszystkich miejscach, w których przebywamy
  • Wspierać, pomagać, zachęcać i umacniać naszych bliźnich w wierze w Boga
  • Ewangelizować swoją postawą życiową

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął

Łukasz 12, 49

Zapraszamy Cię do naszej Wspólnoty

Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma różne doświadczenia życia, ale Bóg, nasz Ojciec, kocha nas wszystkich tak samo bezgranicznie i nieważne na jakim etapie życia jesteś.

Nie zwlekaj.

Jezus chce Cię uratować, umocnić i poprowadzić …

My wspólnie odkrywamy to, co Bóg chce nam dać, którą drogą kroczyć, jakie podejmować decyzje. A celem jest Niebo i nasz Ojciec, który jest w Niebie.

Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.

Mateusz 4, 15-16

Zaproszenie

Światło Jezusa Chrystusa świeci tym mocniej, im bardziej ciemność ogarnia świat.

Zachęcamy Cię, abyś miał/miała odwagę stanąć w blasku tego światła.

W blasku Jego miłości.

Bo nie jesteś sam/sama.

Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy po to by ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie”.

Mateusz 5, 14-16

Kiedy się spotykamy

Spotykamy się w soboty po wieczornej mszy św. która jest o godz. 18.30.

Spotkania są w cyklu :

  1. Sobota Formacyjna
  2. Sobota Uwielbieniowa
  3. Wolna sobota

Zapraszamy Cię bezpośrednio na spotkanie, a jeśli masz pytania lub wątpliwości możesz kontaktować się z liderem grupy – Jacek, tel. 07375 520813

Czym jest odnowa

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele”

(fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie – niedzielna msza św, modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty – zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie.

Spotkania otwarte odbywają się zwykle co tydzień. Jest w nich miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę.

Celem Odnowy nie jest stworzenie ujednoliconego ruchu o ścisłej strukturze, ale uwrażliwienie każdego chrześcijanina i wspólnoty na dary duchowe (charyzmaty), których Bóg udziela każdemu inaczej.

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła na chwałę Bożą.