Wspólnoty parafialne

“Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie; nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie.”

Mk 10:14

Schola

Schola

Wspólnota Światło Chrystusa

Wspólnota Światło Chrystusa